Genau!

Välkommen till Genau! på nätet! 

Här finner du kompletterande material och övningar till dina böcker.
Alla övningarna på hemsidan bygger på texter, övningar och ordlistor till textböckerna och arbetsböckerna till Genau! Därför är det en förutsättning att du har tillgång till böckerna för att du ska kunna tillgodogöra dig denna sida.
Du kan öva grammatik, glosor, läs- och hörförståelse.
Till vänster väljer du vilken bok du vill arbeta med.